top of page

evènman nou yo

te evènman anvan nou dedye a konsyans otis. nou gen yon koneksyon ak kominote a otis ak renmen òganize ak patisipe nan evènman ki mennen nan ogmante konesans sou moun ki sou spectre a ansanm ak fòme konfòtab espas ki an sekirite pou alye ak lòt moun ki andikape konekte, rezo, pataje istwa temwayaj ak eksprime tèt yo nan tan reyèl.

(...)

evènman anvan rekapitilasyon

hosted at @exclusivecornerstonecafe

andikap twòk sosyal & komès.

evènman kap vini yo

230779673_3022177771352087_3897484652338659195_n.jpg
tradeforsocial-dytf-tf-tradefor-.jpg
tradefor-doyoutf-.jpg
229075366_3022177854685412_5524908747976465038_n.jpg
228738707_3022177954685402_2866348322042554391_n.jpg
tradeforsocialautismevent.jpg
tradeforsocial.jpg
231960491_3022178038018727_996434602738261253_n.jpg
dytf-tf-tradefor-tradeforsocial-autismawareness.jpeg
autismeventrecap-nyc-autismawareness-doyoutf-doyoutradefor-tradefor-tradeforsocial.jpg
tradefor-tradeforsocial-dytf-tf-tradefor-tradeforsocial-painting-autism.jpeg

hosted at wicafebk

TF?! | tradefor social
our talk-back session event recap

doyoutradefor-tradefor-tf-tradeforsocial-disabilityplatform-dytf.jpg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-doyoutradefor.jpeg

Small Title

doyoutradefor-doyoutf-collage.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg

TF?! | tradefor social
this years private
self-care / self-love event recap

tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
doyoutradefor-tf-dytf-doyoutf-selfcareevent.jpeg
dytf-tf-tradefor-tradeforsocial-selfcare-.jpeg
tradeforsocial-mocktail-dytf-tf-tradefor.jpeg
doyoutf-doyoutradefor-tradeforsocial
85406C6E-81B0-4A5A-A6CE-A6741B37B83A.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
tradeforsocial-dytf-doyoutf-tradefor-talkbacksession-doyoutradefor.jpeg
290753572_3276196525950209_10527980231655508_n.jpg
bottom of page